CX NYT

CX NYT er Honda CX-Club Danmarks medlemsblad. Bladet udkommer 3 gange om året, marts, juni og november.

CX NYT indeholder historier om medlemmernes oplevelser, tekniske artikler og køb og salg for klubbens medlemmer.

Redaktionen består indtil videre af
Ralph Mølders (1063)
Indlæg til CX NYT sendes til Ralph Mølders

 

Artikler og annoncer skal være redaktøren i hænde senest den 20. før udgivelsesmåneden.

Bladet er i flere år trykt hos Vitten Bogtryk, og her er det pt. Tina Carlsson der står for bladet. Billeder skal helst sendes som digitale. Hvis papirbilleder ønskes retur skal frankeret svarkuvert medsendes.

 

CX NYT

Translate »